Mijn favorieten

transformatievastgoedVan fabriek naar kantoor, van kantoor naar wonen. Transformeren is een proces waarbij rijk, provincie, gemeente, eigenaar en ontwikkelaar elkaar moeten vinden. 


LANGE ADEM

Transformeren van vastgoed van de ene functie naar de andere vraagt veel onderzoek en overleg. Onderzoek naar de marktvraag, de fiscale positie, de bouwkundige staat, de bouwkundige (on)mogelijkheden en niet in de laatste plaats de bestemmingsmogelijkheden en mogelijke vrijstellingen. Overleg met alle marktpartijen, de overheden en andere belanghebbenden.

Transformatie is vaak een taai proces waarbij geduld en doorzettingsvermogen belangrijke eigenschappen zijn waar de ontwikkelende partij en de eigenaar van transformatiepand over moeten beschikken.

 

WEERBARSTIGE OVERHEID

Wetgeving loopt per definitie achter bij de markt en de snel veranderende samenleving met haar wensen en ideeën. Je ziet dit uiteraard in alle geledingen van de samenleving. Niet dat het erg is, wel soms erg frustrerend. Toch is goede wetgeving nodig als waarborg voor een werkzame samenleving. Daar hoort een zorgvuldig proces bij dat per definitie tijd kost. Helaas betekent het ook dat veranderingen ook in een vergelijkbaar tempo tot stand komen terwijl we allemaal wel eens het gevoel hebben dat het sneller zou moeten. Zeker creatieve geesten zien in de overheid dan niet zo gauw een vriend.


VERANDERENDE INZICHTEN

Ooit besloten we als samenleving om de vervuilende bedrijven uit de binnensteden te halen en naar industrieterreinen te verplaatsen. We wilden wonen en industrie scheiden. Met de opkomst van de supermarkt verdwenen de buurwinkels op de hoeken. Een volgende fase was het scheiden van wonen en kantoorwerk(en). Daarmee ontstonden de kantorenparken. Overdag tot in de bermen auto's en 's avonds één grote leegte. Woonwijken als uitbreiding van de oude binnensteden maakten de monocultuur compleet. Helder opgedeeld. Een wijk voor wonen. Een industrieterrein voor arbeid en een kantorenpark voor kantoorpersoneel. Wie doet je wat. En waar bleven de binnensteden? Tsja...

 

EN NU?

Nu zoeken we al weer een periode de combinatie. Wonen, werken, leven, ontspanning mogen van de moderne mens veel meer door elkaar lopen. De binnensteden blijken vaak een unieke kwaliteit te hebben die we in alle uitbreidingsgebieden niet makkelijk kunnen evenaren. Gelukkig heeft ook de overheid hier oog voor en met wetgeving, vrijstellingen en soms zelf tijdelijke maatregelen zijn voor de transformateur van vastgoed kansen ontstaan om nieuwe, leuke, mooie en soms spannende dingen te doen met bestaand vastgoed in de binnensteden. Ook de kantorenparken worden met nieuwe ogen bekeken en daar ontstaan op veel plaatsen mogelijkheden om ze om te vormen naar wonen, een combinatie van wonen en werken of naar recreatieve functies. Zelf bepaalde industrieterreinen krijgen in een aantal gevallen een tweede leven waarbij meer functies samen komen.


DE REIS EN DE BESTEMMING

Transformeren is een spannende reis voor de transformateur met als doel een mooie bestemming te realiseren waar anderen weer van kunnen genieten. 

Barteld 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring