Mijn favorieten

ontwikkel-vastgoedVan weiland naar wonen, van sloop naar nieuwbouw, uitbreiden of 'inbreiden'. Zoeken, combineren en enthousiasmeren zijn steekwoorden in dit proces.


UITBREIDINGSLOCATIE

Een weiland wordt een woningbouwlocatie. De overheid kan zo'n bestemming wijzigen waarna de ontwikkelaars of ontwikkelende aannemers gevraagd worden om met plannen te komen. Binnen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen ze met hun architecten aan de slag. Vragen die zich aandienen zijn voor wie bouwen we, waar moet het aan voldoen, welke mengvormen zijn mogelijk. Jong, oud, gezin, alleenstaande, zorgwoning en voorzieningenniveau.

Vaak heeft de gemeente hier al een sterk beeld van en zullen ze hierop sturen. Soms zal de overheid veel ruimte bieden en is er meer creativiteit nodig. Vaak zijn de randvoorwaarden echter behoorlijk sterk geformuleerd zodat de kaders smal zijn.


INBREIDING

Niet echt een mooi woord maar het vertelt wel waar het over gaat: Bouwen binnen de bestaande bebouwing. Deze opgave vraagt vaak meer van de ontwikkelende partij. Vaak is de grond en oude opstal geen eigendom van de gemeente en zal de ontwikkelaar een complex proces moeten volgen om samen met de eigenaar en alle belanghebbenden een goed doordacht en goed ontworpen plan te maken dat de toets der kritiek kan doorstaan.

In de jaren zeventig hebben we helaas veel slechte voorbeelden gezien van sloop en vervangende nieuwbouw in de historische binnensteden waar we tot op de dag van vandaag nog mee worden geconfronteerd. Gelukkig heeft de samenleving over het algemeen meer oog gekregen voor het zorgvuldig inpassen van nieuwbouw in de bestaande omgeving. Een goed product moet je samen maken of wel een co-creatie.
 

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle cocreatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist. Cocreatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen (Wikipedia).


Barteld 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring